کاپادوکیا ترکیه


کاپادوکیا شهری نزدیک به قونیه ترکیه میباشد که در دل صخره ساخته شده است . در جهان سه شهر صخره ای وجود دارد که یکی از آنها کاپادوکیا ترکیه می باشد. این منطقه ترکیه، زيباترين منطقه جهان از نظر ادغام طبيعت و تاريخ میباشد. حوادث طبيعي دودكش هاي جن را بوجود آورده و در گذر تاريخ هم انسانها ، در داخل اين دودكش هاي جن ، خانه و كليسا بنا کردند و با تزئين داخل آنها با كاشي هاي چيني آثار هزاران ساله تمدن را بوجود آوردند.محدود كاپادوكيا از سمت جنوب به كوههاي توروس ترکیه، از غرب به اكسراي و از شرق به مالاتيا ترکیه و از شمال به سواحل درياي سياه ترکیه گفته شده است.