پل واردا ترکیه

 این پل که در مسیر خط راه آهن آناتولی-بغداد ساخته شده از بلنترین پلهای راه‌آهن ترکیه میباشد. که 2 طرف دره‌ای در درون رشته کوه توروس را به هم میرساند. طراحی و ساخت این پل در سال ۱۹۰۵ - ۱۹۰۷ میلادی بوده که یک مهندس آلمانی به نام وینکلر انجام داده است. 

 

 پل واردا ترکیه