مراکز تفریحی بدروم ترکیه

 مراکز تفریحی بدروم ترکیه

بدروم یکی از بهترین شهرهای تفریحی ساحل دریای اژه نیز هست همچنین شبهای بودروم جذابیتی زیبا دارد که منحصر به فرد است در خیابان جمهوریت از میدان اسکله کازینوها، میخانه ها و دیسکوهای فراوان وجود دارند که برای همه گروههای سنی تفریحات جذابی است این شهر بدروم مرکز کشتیهای تفریحی نیز هست و شامل ساخت و ساز و بهره برداری است.